Cây Xanh Bạc Liêu
Cây công trình, cây xanh đô thị, cây cảnh, tiểu cảnh, cây có hoa, cây phối màu, cây nội thất, cây dây leo, bon sai, cây trồng viền, cây cắt xén, cây để bàn, cây đại thụ, hòn non bộ, chậu cảnh